Oferta

Prowadząc psychoterapię opieram się o wartości nurtu humanistycznego, czyli przede wszystkim: akceptujący, autentyczny i empatyczny kontakt z klientem, koncentrację na potencjalnych możliwościach klienta, jego sposobie doświadczania świata. Korzystam także z dorobku innych szkół psychoterapii w zależności od potrzeb i rodzaju zgłaszanego problemu.

Proces psychoterapii rozumiem jako doświadczenie wspólnej drogi, w czasie której osoba nią podążająca, przy wsparciu i profesjonalnej pomocy terapeuty, uzyskuje lepsze rozumienie siebie oraz natury swoich trudności. Zwiększa to jej zdolność do dokonywania dobrych zmian w swoim życiu oraz wprowadzania właściwych rozwiązań.

Na co dzień pracuję z osobami uzależnionymi od alkoholu pomagając im odzyskać kontrolę nad własnym życiem. Pomagam również osobom doświadczającym skutków uzależnienia w swojej rodzinie (partnerom osób uzależnionych oraz DDA) w odzyskaniu równowagi i większego wpływu na swoje życie.

 

Prowadzę też psychoterapię osób: 

  • znajdujących się w różnego rodzaju kryzysie osobistym
  • doświadczających objawów depresji, stanów lękowych, zaburzeń stresu, innych problemów emocjonalnych
  • doświadczających przemocy
  • zmagających się z poczuciem braku sensu, celu lub życiowej pustki
  • przeżywających stratę (żałoba, rozstanie, utrata zatrudnienia)
  • chcących rozwiązać swoje problemy w relacjach z osobami ze swojego otoczenia
  • pragnących zwiększyć jakość funkcjonowania i przeżywania swojego związku
  • chcących lepiej poznać i zrozumieć samego siebie oraz pełniej realizować własne możliwości 

 

Psychoterapię prowadzę się w czasie indywidualnych, 50 minutowych spotkań, których ilość ustalam wspólnie z klientem, zależnie od jego potrzeb i rodzaju zgłaszanej trudności.

 

Rozpoczęcie terapii poprzedza spotkanie konsultacyjne, poświęcone m.in. przedstawieniu rodzaju trudności oraz ustaleniu zasad i formy współpracy.

 

Cena za wizytę: 100zł